Trevirke

Rent trevirke kan inneholde spiker, men ikke større metallgjenstander som bolter o.l.

Det er betydelig lavere behandlingskostnad på rent trevirke enn på blandet avfall. Det kan derfor være mye å spare på å sortere ut trevirke. Trevirke kan utnyttes til energigjenvinning. Forbrenningsanlegg for prosessert biobrensel har lavere utslipp av klimagasser enn tilsvarende anlegg for fossilt brensel.

Impregnert trevirke er svært giftig og skal leveres som farlig avfall.

Vi tilbyr oppsamlingsutstyr for trevirke. Ta kontakt for mer info.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS