1. Bedrift
  2. Utstyr

Utstyr

For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret. Retura har løsningene - alt fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer.

Retura samarbeider med sine kunder med å velge ut riktig utstyr for bedriften. Slik blir utstyret tilpasset sorteringssystemet bedriften ønsker å benytte.

 


 

Containere

Riktig valg av containerløsning kan være av stor betydning for kostnadene. Containere finnes i et stort utvalg, vi hjelper deg med å finne den beste til ditt formål. Størrelsene kan variere fra 2 – 40m3.

LEI EN CONTAINER I DAG - RING 75 19 82 20

ELLER SEND EN MAIL TIL -  retura@haf.no

 

container.png

Åpen 10 m3 container

Typisk villacontainer. Egner seg til rydding av kjeller og loft, samt til hageavfall. Passer også til mindre byggeplasser.

4.png

Åpen 35 m3 container

Container bygget for større oppdrag. Rivningsavfall, restaurering, tømming av hus o.l.

5.png

Lukket 8-10 m3 container

Container som tømmes direkte i bil. Containeren kan enten benyttes till brennbart avfall, eller som ren papir/papp- container. Velegnet till langtidsleie og stabilt avfallsvolum med lav romvekt.

3.png

Åpen 15 m3 container

Kombinert med nedkastrør er dette et riktig containervalg dersom du skal kvitte deg med avfall fra høye hus, rampe eller lignende.


 

Komprimator

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.

For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder.

 

komprimator.jpg

Komprimator

Passer til mindre og større byggeplasser/ kjøpesenter med større mengder avfall.


 

Presser

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.

For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder. Pressene brukes stort sett til papp og plast.

 

presse.jpg

Presse

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.


 

Avfallsbeholdere

80 – 1000 liter

 

beholdere.jpg

Beholdere 80 – 1000 liter

Retura skaffer beholdere i en rekke utførelser og til mange
avfallstyper, til innen- og utendørs bruk.


 

Stativ og pallebur

Retura tilbyr utstyr for innsamling av alle typer avfall. Det være seg elektrisk og elektronisk avfall, kjemikalier, batterier eller annet avfall. Vi legger vekt på at utstyret skal være enkelt å bruke og kunne tilpasses både store og små brukere. Spør oss gjerne om råd.

 

stativ-pallebur.jpg

Stativ/pallebur

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Trygg Media