1. Bedrift
 2. Tjenester

 

Bestill tømming

 Fyll ut skjemaet og gi en kort beskrivelse av oppdraget. Ved hasteoppdrag ring vårt sentralbord på tlf 75198220


 

Containerutleie 

Riktig valg av containerløsning kan være av stor betydning for kostnadene. Containere finnes i et stort utvalg, vi hjelper deg med å finne den beste til ditt formål.

LEI EN CONTAINER I DAG - RING 75 19 82 20

ELLER SEND EN MAIL TIL -  retura@haf.no


 

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura HAF kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura på laget. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

 

Vår vei til gode avfallsløsninger

 • Kartlegging av kundens situasjon og behov

 • Utarbeidelse av avfallsløsning

  • Relevante lover og forskrifter

  • Oversikt over avfallstyper og mengder

  • Sorteringsløsninger/oppsamlingspunkt

  • Hentefrekvens/transport

 • Utarbeidelse av avfallsplan

  • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart

  • Merking/HMS-dokumentasjon

  • Målsettinger/oppfølging

 


 

Avfallsplan

Vellykket kildesortering starter med god planlegging. Vi hjelper deg!

Med blikk for søppel. Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg.
Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Retura har høy kompetanse innen planlegging av avfallsløsninger og bistår gjerne våre kunder med å utarbeide avfallsplaner. Bygg- og anleggsbransjen er pålagt å kildesortere byggavfall. Det kreves avfallsplan for alle nybygg over 300 kvm og for riving og rehabilitering av bygninger over 100 kvm.

Retura HAF AS hjelper deg med å kartlegge og beregne avfallstyper og mengder, samt utarbeider forslag til en praktisk og økonomisk løsning. Vi kan også bistå i forbindelse med utarbeidelse av selve avfallsplanen.

Bygge- og rivingsavfall kan være avfall som:

 • Trevirke
 • Gips
 • Papp og papir
 • Plast
 • Forskjellige typer farlig avfall
 • Restavfall

 

Statistikk

Miljø Rapportering

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Noen ønsker en tilbakemelding hver måned, mens andre klarer seg med en rapport i året. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallmengder og kostnader.

 

 

 

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS