Matavfall

Retura HAF AS leverer alt matavfall til biogassanlegget Ecopro AS på Verdal

Ecopro er et moderne og fremtidsrettet anlegg som sluttbehandler organisk avfall.

I prosessen hygeniseres slam og matavfall, som oppnår 100% smittebarriere. Videre føres avfallet til en bioreaktor hvor det genereres metangass, Ecopro er derfor selvforsynt med energi til produksjonsprosessen. Metangassen som genereres gir i tillegg et netto overskudd av energi, derfor produseres og selges det årlig 5GWh elektrisk kraft, til det offentlige strømnettet.

Etter at det organiske materialet har gjennomgått bioreaktoren, blir restproduktet levert til landbruket som næringsrik biogjødsel. På den måten fører Ecopro alt organisk avfall tilbake til det økologiske kretsløpet.

 

Her er en liten videosnutt som viser hvordan matavfallet blir behandlet:

 

 

Les mer om dette på www.ecopro.no

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS