Inerte masser

Eksempler på inerte masser kan være gips, porselen, betong, murstein og takstein. Noe av det kjøres på deponi mens noe ombrukes som fyllmasser og lignende.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Trygg Media