Smittefarlig avfall

Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. 

Fra 01.04.07 innføres det totalforbud mot deponering av smittefarlig avfall, og alt av smittefarlig avfall skal være emballert i gule UN godkjente beholdere, 30L eller 50L.

Vi leverer UN godkjente beholdere for emballering av smittefarlig avfall og henter disse hos din bedrift.

Alt av smittefarlig avfall sendes til godkjent spesialforbrenning. 

Avfall som kan være smittefarlig:

  1. Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende).
  2. Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.
  3. Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.
  4. Avfall fra luftsmitteisolater.

Mer info om smittefarlig avfall finner du her: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196

 

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS