Plast

Hva: Plastfolie, klebefolie, plastsekker og -poser
Hvor: Legges i 240 liters sekk
Hvorfor: Kan gjenvinnes til nye plastprodukter

Plastemballasje som f.eks. folie tar opp stor plass når du kaster det i en container. Resultatet blir gjerne at containeren blir full av "luft" som du betaler dyrt for å bli kvitt. Blander du plastemballasje sammen med annet avfall betaler du i tillegg unødig mye.

Plastavfallet deles inn i folie (myk plast), flasker/kanner, storsekk og brenselsfraksjon. Til disse gruppene stilles det igjen spesielle kvalitetskrav ut fra renhet.

Ved å sortere ut plastemballasje sparer du sluttbehandlingsavgift og behandlingskostnader. Vi tilbyr effektivt innsamlingsutstyr som passer til dine avfallsmengder. Alt fra enkle stativ til presser og komprimatorer. I tillegg kan vi sørge for plakater og annet materiell som enkelt forteller dine medarbeidere hvordan de skal håndtere avfallet.

Etterbehandling

Når vi vet at går med to kilo olje til å lage en kilo plast, er det lett å forstå at plastavfall er verdifullt som råstoff til nye produkter. Men gjenvinning av plast er imidlertid teknisk komplisert. Dette betyr at plastavfallet ditt ikke må inneholde annet enn rent plastavfall, ikke trevirke, papir o.l. Våre sorteringsanlegg må nøye kontrollere avfallet som vi får fra deg som kunde, slik at det ikke inneholder noe annet enn plast.

De beste kvalitetene blir brukt som råstoff til nye produkter som bæreposer, plastpaller etc. Dårligste kvalitet går til energigjenvinning.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS