Glass- og metallemballasje

Glassavfall kan være emballasjeglass, flasker o.l. Glass- og metallemballsje kan samles inn sammen.

Dersom glasset er samlet inn sammen med metall så sorteres metallet ut først og separeres i aluminium og jern før gjenvinning.

Returglass brukes som råstoff i produksjon av nytt glass. Dette sparer store mengder energi. Glass gjenvinnes også til ulike produkter, bl.a. glassvatt, glassbetong og skumglass.

Vi leverer oppsamlingsutstyr for glass og metallemballasje som vi tømmer på fast rute eller på anmodning.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS