Papp/Papir

Blandet papp og papiravfall

 Innsamlet papir blir til nytt papir, bølgepapp, avispapir og en del eksporteres til utlandet.

På papirfabrikken blir papiret revet opp i små biter og blandet med vann slik at det blir en grøtaktig masse. Deretter blir trykksverten fjernet og massen som blir igjen, tørkes, presses og rulles opp på store ruller. Rullene sendes ut på papirmarkedet som ny råvare. Ved bruk av returpapir er trefibrene allerede separert og det brukes derfor mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt.

Vi tilbyr oppsamlingsutstyr for papp/papir som kan tømmes på fast rute eller på anmodning.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS