EE-avfall – elektriske og elektroniske artikler

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått strøm igjenom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser. Derfor er det svært viktig at dette avfallet skilles fra annet avfall slik at det kan håndteres forsvarlig.

Vi tilbyr oppsamlingsutstyr for ditt EE-avfall og har gode henteordninger.

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS