1. Privat
  2. Priser

 

Ønsker du fastpris eller vil du betale pr kg avfall du leverer?

 

Vi har to alternativ for deg som ønsker å leie container. Under kan du lese om de forskjellige alternativene vi tilbyr.

 

Fastpris Kr 3950,-inkl. mva*

Fastpris er like enkelt som det høres ut. Som kunde får du èn pris å forholde deg til, og dermed ingen overraskelser når regningen kommer. Tilbudet gjelder kun for privatpersoner. Prisen inkluderer:

  • 10m3 åpen container

  • Transport av container til og fra bestemmelsessted

  • Inntil 5 dagers leie av container

  • Behandling av avfall

* Fastprisen gjelder Mo sentrum og omliggende tettsteder innenfor 80 sone sør for Dalselv, Krysset til Altermarka, kryss E12/Plurdalen og tunell E6 Illhølia (gjelder ikke Røvassdalen og Plurdalen)

 

Vårt andre alternativ er at du betaler en transportpris og en kg pris på avfallet som hentes:

Pris pr kg avfall levert:

(Priseksempel på leie av 10/15m3 container der det betales pr kg levert avfall på Mo og omliggende tettsteder)

Transport (Utsett+innhenting Mo og omegn)       - Kr 1250,-

Pr. ekstra tømming                                                      - Kr 800,-

 

Leie 10m3 container                                                - Kr 35,- pr dag. (gratis inntil 5 døgn)

Leie 15m3 container                                               - Kr 45,- pr dag. (gratis inntil 5 døgn)

 

Usortert restavfall                                                   - Kr 2.70,- pr kg.

Trevirke                                                                   - Kr 1.12,- pr kg.

Hageavfall                                                               - Kr 1.06,- pr kg.

                                                                             Alle priser inkl. mva

 

 

Dersom vi ikke har container tilgjengelig den dagen du ønsker tar vi kontakt.

Det meste kan kastes i containeren, men enkelte avfallstyper ber vi om at du leverer selv. Disse fraksjonene kan du ikke kaste i containeren:
  • Betong, teglstein, fliser, jordmasser og lignende. Dette kan leveres separat til gunstige priser
  • Elektronisk avfall, lyspærer og lysstoffrør kan leveres gratis hos forhandler eller på gjenvinningsstasjon i din kommune.
  • Farlig avfall (Malingsspann, spraybokser, løsemidler, batterier o.l.) kan leveres gratis på gjenvinningsstasjon i din kommune
  • Våtorganisk avfall (Matavfall)
  • Skal du skifte vinduer, ber vi om at opplyser om dette når du tar kontakt da de kan inneholde PCB eller Klorparafiner

 

 

Lei en container i dag! Ring oss på 75 19 82 20 eller send en mail til retura@haf.no

Du kan og benytte vårt bestillingsskjema.

Husk å gi beskjed om du ønsker fastpris eller kg pris.

 

For bestilling av container til andre områder ta kontakt for pristilbud!

OBS! Det kan være billigere å levere fraksjoner som rene lass. For eksempel trevirke og metall. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer info ang dette

 

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Trygg Media