1. Privat
  2. Miljø og kvalitet

Miljø og Kvalitet

Retura HAF AS er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Miljo-jord-liten.jpg 

                

Verify_ISO14001_9001_Norsk.jpglogo2.jpg

23-064 Retura HAF, 9001.2015, 14001.2015 Sertifikat, ex 06.10.2026.jpgSertifikat gyldig til 30.04-24.jpg

Vår HMS / Kvalitets- og miljøpolitikk skal bidra til å sikre våre kunder god kvalitet på avfallshåndteringen. Vi skal samtidig ha høyt fokus på miljøet og Retura HAF skal fremstå som en ledende miljøbedrift på Helgeland.

Helse, miljø og sikkerhet skal være bærebjelker i selskapet og er overordnet økonomiske krav.

Bedriften skal prioritere kvalitets- og miljøarbeid som blir forstått og praktisert på alle nivåer i selskapet.

Retura HAF skal på alle områder operere i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Bedriftenes miljøutfordringer skal løses ved nært samarbeide mellom ledelse, ansatte, myndigheter og andre interessegrupper og vi
skal ha ansatte, leverandører og samarbeidspartere som tar ansvar for kvalitet på utført arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til
forbedringer for å oppnå felles mål og ett godt arbeidsmiljø.

Alle innkjøp av varer og tjenester skal ha en grønn profil. Der alternativer finnes, skal miljøvennlige produkter foretrekkes.

Retura HAF skal i egen produksjon fokusere på minst mulig bruk av ikke fornybar energi. Det skal arbeides aktivt med energisparing
og med å ta i bruk energityper som er minst mulig skadelig for det ytre miljø.

Retura HAF skal tilstrebe minst mulig utslipp av miljøfarlige stoffer i naturen.

Retura HAF skal være foregangsbedrift når det gjelder å redusere mengden avfall samt sortere og gjenvinne avfall fra egen
virksomhet.

Informasjon og veiledning til kunder skal prioriteres. Alle typer klager på egne ansatte eller innleide entreprenører skal behandles
seriøst og så raskt som overhode mulig.

 

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS