1. Privat
  2. Om Retura HAF

Om Retura HAF

 

Eierforhold

Retura HAF AS er 100% eid av Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF IKS). HAF IKS er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes Kommune, Lurøy Kommune,Nesna Kommune, Rana Kommune, Rødøy Kommune og Træna Kommune.

HAF IKS ble etablert i 1994 og har ansvaret for renovasjon og septik for de 35 000 innbyggerne i eierkommunene.

 

Formål

Retura HAF AS  tilbyr alle typer renovasjonstjenester til institusjoner, bedrifter og private. Vi opererer hovedsaklig i kommunene  Rana, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna.

Formålet til selskapet er: 

  • Å være en foretrukket totalleverandør for bedrifter og institusjoner på Helgeland gjennom egen kompetanse og kapasitet eller gjennom allianser med andre.
  • Å tilby for salg eller leie det utstyr som er mest hensiktsmessig for å løse avfallshåndteringen for kunden.
  • Å være et konsultativt organ for kundene i avfallsspørsmål og bidra til miljøvennlig løsning av slike.

Våre ansatte

Besøk oss på 

facebook-logo

loop

loop miljøskole

HAF

Laget med Solve CMS av Octi AS